dimecres, 26 de març de 2014

Videolit

Videolit és una càpsula audiovisual que s’articula a partir d’un text literari, que s’inclou en les estratègies d’aprenentatge actiu a través d’un projecte de creació.

Videolit.org és la xarxa social que aplega projectes transversals que utilitzen l’art i la literatura, una plataforma d’intercanvi del treball d’artistes i pedagogs que treballen amb la paraula i la imatge amb finalitats creatives, formatives i/o divulgatives: dansa,performances, videolits, publicitat, disseny, metodologies d’aprenentatge, etc.

Elaborar un videolit, és, doncs, crear un vídeo experimental, de dos a quatre minuts -segons que recomanem nosaltres-, amb llenguatge artístic (imatges, icones, símbols, melodies i efectes sonors...) i llenguatge textual (veus narratives, cançons, grafies, escrits). Per la seua aparent complexitat seria convenient de veure'n alguns exemples en línia basats en les lectures que la gent fa. Poden basar-se en poemes, narracions i peces teatrals, si bé, el gènere literari més utilitzat és la poesia.

La investigadora Sandra Hurtado ens dóna més pistes sobre l'abast del videolit:
El punt de partida [del videolit] és l'anàlisi d'un autor, una obra literària, un text de interés artístic, ... Així, es tracta de dur a terme una interpretació del text, una comprensió dels sentiments que l'autor aboca en la seua obra, entendre la visió de l'autor, per després poder plasmar-la al videolit​​, des d'una òptica pròpia, una visió personal i íntima del text analitzat. La interpretació que s'efectua no està sotmesa a cap tipus de normes ni restriccions, de manera que el creador del videolit ​​podrà aprofitar, de manera conscient o inconscient, els seus coneixements, experiències, gustos i impressions en tal procés. La subjectivitat en la creació va acompanyada, sens dubte, per la llibertat a l'hora de mostrar una percepció particular [de l'obra].